For bedrifter og organisasjoner

Det finnes flere måter vi kan samarbeide på. Uansett er målet å medvirke til at kultur blir brukt aktivt i arbeidet med å styrke folkehelsen og å formidle kunnskap og holdninger innen likestilling, toleranse og internasjonal forståelse. Sammen kan vi finne ideer til hvordan vi skal få det til.

Kontakt

Bli kollektivtmedlem

Vi ønsker bedrifter og organisasjoner velkomne som medlemmer! Da får dere tilgang på Kulturmenyen vår, informasjon fra Norges største frivillige kulturorganisasjon og muligheten til å bidra til positive opplevelser i samfunnet. Ta kontakt med ditt lokale distrikt

Bli vår sponsor

Sammen med frivillige skaper vi positive opplevelser for 200 000 mennesker i året – det er det moro å være en del av! Støtt vårt arbeid. Kontakt oss for å lære mer om hvordan.

Bli medarrangør

Dere har ideen – vi har megafonen til å engasjere lokalsamfunn i Norges kriker og kroker. Samarbeid reduserer økonomisk risiko, sikrer et visst publikumsoppmøte og involverer flere i arbeidet. Ta kontakt, så kan vi ta en prat om samarbeid

Hvem samarbeider vi med i dag?

Folkeakademiet samarbeider med bedrifter, biblioteker, kor, hagelag, kunstforeninger, revmatikerforeninger, husflidslag, bygdekvinnelag, kulturkontor, frivilligsentraler, skoler, teatre, historielag, handelstandsforeninger, barnehager, ungdomslag, idrettslag, sykehjem, turistforeninger og mange, mange flere.