Kontakt

post@folkeakademiet.no

Telefonen er bemannet fra kl. 10:00 til 15:00. Tlf.: 22 68 22 06

Tøyengata 26, 0190 Oslo

Organisasjonsnummer: 971 436 905

Landsforbund/Sekreteriatet

Pål H. Djuve
Generalsekretær
Handlingsplaner og strategi

E-post: djuve@folkeakademiet.no

Tlf: 93642263

Hanna Karlsen Sønsteby
Organisasjonsrådgiver med økonomiansvar


E-post: hanna@folkeakademiet.no

Tlf: 47902434

Runa Vethal Stølen
Organisasjonskonsulent


E-post: runa@folkeakademiet.no

Tlf: 22 68 22 06

Daglige ledere i distriktene

Siw Johannessen
Daglig leder

Distrikt: Agder og Rogaland

E-post: agder@folkeakademiet.no

Tlf: 93 49 60 31

Marion Rodgers Løseth
Daglig leder

Distrikt: Hordaland

E-post: hordaland@folkeakademiet.no

Tlf: 407 60 171

Anne Gerd Paulsen
Daglig leder

Distrikt: Hålogaland

E-post: halogaland@folkeakademiet.no

Tlf: 784 36 465

Beate Riege
Daglig leder

Distrikt: Midt-Norge

E-post: midtnorge@folkeakademiet.no

Tlf: 480 77 764

Hans Vold Vikersveen
Daglig leder

Distrikt: Oppland-Hedmark

E-post: opplandhedmark@folkeakademiet.no

Tlf: 948 89 605

Henriette Hatlevoll
Daglig leder

Distrikt: Sogn og Fjordane

E-post: sognogfjordane@folkeakademiet.no

Tlf: 951 62 265

Olav Hanto
Daglig leder

Distrikt: Telemark Vestfold Buskerud (TeVeBu)

E-post: tevebu@folkeakademiet.no

Tlf: 917 24 072

Daglig leder

Distrikt: Viken (Oslo/Akershus)

E-post: viken@folkeakademiet.no
Krafttak for sang/Sang i eldreomsorgen

Kristi Stedje
Leder og faglig ansvarlig


E-post: stedje@folkeakademiet.no

Tlf: 22 68 22 06

Ser du etter landsstyret?

Se landsstyret