Kontakt

post@folkeakademiet.no

10.00 - 14.00 mandag til fredag

Tøyengata 26, 0190 Oslo

Organisasjonsnummer: 971 436 905

Landsforbund/Sekreteriatet

Siri Relling
Organisasjonsleder
Organisasjonsutvikling, administrasjonsledelse, personalansvar

E-post: siri@folkeakademiet.no

Tlf: 918 76 388

Hanna Karlsen Sønsteby
Organisasjonsrådgiver
Rådgivning, organisasjonsutvikling, økonomi

E-post: hanna@folkeakademiet.no

Tlf: 479 02 434

Hans Petter Wiken
Kommunikasjonsrådgiver
Ansvarlig for nettside og redaktør for medlemsbladet, Nøkkelen

E-post: hanspetter@folkeakademiet.no

Daglige ledere i distriktene

Siw Johannessen
Daglig leder

Distrikt: Agder og Rogaland

E-post: agder@folkeakademiet.no

Tlf: 934 96 031

Kathrine Bauck
Daglig leder (vikar)

Distrikt: Hordaland

E-post: hordaland@folkeakademiet.no

Tlf: 416 06 507

Anne Gerd Paulsen
Daglig leder

Distrikt: Hålogaland

E-post: halogaland@folkeakademiet.no

Tlf: 784 36 465

Hans Vold Vikersveen
Daglig leder

Distrikt: Oppland-Hedmark

E-post: opplandhedmark@folkeakademiet.no

Tlf: 948 89 605

Henriette Hatlevoll
Daglig leder

Distrikt: Sogn og Fjordane

E-post: sognogfjordane@folkeakademiet.no

Tlf: 951 62 265

Olav Hanto
Daglig leder

Distrikt: Telemark Vestfold Buskerud (TeVeBu) og Midt-norge

E-post: fa.tevebu@folkeakademiet.no

Tlf: 917 24 072

Hanne Herman
Daglig leder

Distrikt: Viken (Oslo/Akershus)

E-post: viken@folkeakademiet.no

Tlf: 934 94 413

Marion Rodgers Løseth
I permisjon


Sang i eldreomsorgen

Beatrix Van Doorn
Leder og faglig ansvarlig


E-post: post@sangieldreomsorgen.no

Tlf: 928 43 508

Ingrid Kjerschow Lohne
Fagkonsulent


E-post: ingrid@folkeakademiet.no

Tlf: 40209211
Kristi Stedje
I permisjon


Runa Stølen
I permisjon


Ser du etter landsstyret?

Se landsstyret