Landsdekkende tiltak

Vil du gjøre noe positivt for lokalsamfunnet? Her er noen aktiviteter vi kan hjelpe deg å arrangere.

Ønsker du å finne en artist eller foredragsholder? Les mer her.

Last ned 6-års planen (PDF)

Bedrift eller organisasjon?
Slik kan vi samarbeide om et prosjekt.

Fra innvandrer til medborger

Folkeakademiet har satset på integrering i over 10 år. Gjennom integreringsprosjekter som for eksempel svømmegrupper, skogstur, internasjonale kvelder, klovneforestillinger og kurs i samfunnskunnskap kan veien fra innvandrer til medborger lettere.

FN-Dagen

Hvert år markerer Folkeakademiet FN-dagen med inkluderingsarrangement i hele landet. Med fokus på likeverd, vennskap og gjensidig tillit mellom mennesker arrangeres det alt fra vrimlekvelder, mat, utstillinger og dans til foredrag, flerkulturell gudstjeneste og opera.

Syng ut!

Vi tror at sang skaper glede, samhold og gode følelser. Sangskatten er en av de viktigste kulturelle verdiene våre, og må bevares og utvikles.

I samarbeid med flere sang- og musikkorganisasjoner ønsker vi å fremme allsangen. Som lokalt folkeakademi kan dere for eksempel arranger sang-/musikkprogrammer hvor publikum aktiviseres eller kurs med sang i fokus slik at sangmiljøer skapes.

Sang i eldreomsorgen

Aktiv bruk av sang kan styrke helsen, øke livslengden og gi en sterkere følelse av identitet, mening og sammenheng. Sang er også viktig når gruppeidentitet skal etableres eller styrkes og kan bidra til å bryte ned sosiale og kulturelle barrierer.

Les mer