Ofte stilte spørsmål


Generelt

Hvilke rutiner har vi ved deling av personinfo?
Hva er et folkeakademi?

Les mer om hva et folkeakademi er her.

Bestill Kulturutøver

Hva skjer hvis man ikke er fornøyd med foredragsholderen?

Ta kontakt og fortell hva som skjedde og hvorfor dere ikke var fornøyde. 

Hva skjer hvis arrangementet avlyses?

Dette er avhengig av årsaken til avlysningen. Det er imidlertid viktig å gi alle som bør vite det, informasjon så raskt som mulig. Det er også klokt å ha dette med i en kontrakt med en utøver, slik at avregning av honorar er gjort i forkant.  

Hva skjer hvis foredragsholder blir syk?

Mange utøvere har standard kontrakter dere kan ta utgangspunkt i. Om det ikke står noe i denne om avlysning, bør det være med. Noen ganger skjer det at sykdom kommer i veien. Da er det greit å ha en avtale på plass i forkant. 

Når betaler man?

Dette avtaler direkte med aktuelle utøver.  

 

Kan foredrag eller kurs faktureres uten mva. (moms)? 

Dette er avhengig av hvilke typer kurs/foredrag osv. Noen utøvere er ikke momspliktige og krever derfor ikke dette, mens andre må legge på mva.

Snakk direkte med utøver. 

Hvordan avbestiller jeg en kulturutøver?

Ta direkte kontakt med kulturutøveren du har bestilt. Finn utøveren i Kulturmenyen.

Hvor mye koster det å leie en kulturutøver?

Prisen varierer veldig fra utøver til utøver og type arrangement det er tenkt til. Søk i Kulturmenyen og den enkelte utøver. 

 

Start et folkeakademi

Hva er gjeldende regler ved opprettelse av nye lokalakademier? Formelt og økonomisk.

Se Ressursportal > Hjelpedokumenter > Start et folkeakademi.

Hvordan finner jeg andre som kan bli med i folkeakademiet?

Ofte rekrutterer en venner og bekjente – andre med samme interesser, og fordele arbeidet mellom seg.

Du kan også søke etter andre på frivillig.no, eller i ditt lokalmiljø. Se Ressursportal >Hjelpedokumenter > Vervearbeid.

Kan hvem som helst starte et folkeakademi?

Ja! Det er åpent for alle å starte et folkeakademi. Fremgangsmåte finnes her eller i Ressursportal > Hjelpedokumenter > Start et folkeakademi 

Hvordan starter jeg et nytt folkeakademi?

Finn ut hvordan du kan starte et folkeakademi her.

Medlemskap

Må jeg bidra med noe som medlem?

I Folkeakademiet skiller vi mellom tillitsvalgte og støttemedlemmer. Du kan være styremedlem og være med å arrangere aktiviteter, men du kan også være støttemedlem som kun bidrar med økonomisk støtte ved å kjøpe medlemskap.

Hva er fordelene ved å være medlem?
Hvor mye koster det å være medlem?

Fra og med 2021 vil det være tre forskjellige medlemskontingenter hvert folkeakademi kan velge blant. Ta kontakt med folkeakademiet i ditt nærmiljø for informasjon om hvor mye det koster å være medlem der du bor. 

Finn ditt lokale folkeakademi.

For Kulturutøvere

Hvordan betaler jeg for medlemskapet?  

Du blir tilsendt en årlig faktura basert på når du meldte deg inn. Så du betaler for ett år av gangen, forskuddsvis. 

Jeg har glemt brukernavn eller passord

Gå til Login siden og bruk lenken “Glemt passord”. Skriv inn eposten din her og trykk på “Tilbakestill passord” for å tilbakestille ditt passord. Du får en epost med mulighet til å lage et nytt passord.

Hvordan endrer jeg innholdet på profilen min?

Login på din profil. Ta kontakt med FAL om det oppstår problemer.  

Hvordan blir jeg med i Kulturmenyen?

Søk her om å bli med i Kulturmenyen.

Driv et folkeakademi

Hvordan kan vi få organisasjonsnummer?

Organisasjonsnummer får dere ved å registrere dere i Frivillighetsregisteret. Det gjøres her: https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/  

Må man ha organisasjonsnummer for å få mva-kompensasjon?

Ja.

Fra og med 2018 er det et krav om at alle organisasjoner som søker om mva-kompensasjon må ha organisasjonsnummer for å være søknadsberettiget.  

Må regnskapene ha revisorgodkjenning?

Ja.

Lottstift krever revisorgodkjenning av alle regnskaper til søknad om momskompensasjon. For lokalakademier og distrikter med driftsutgifter under 5 millioner (eller som ikke søker om offentlige tilskudd med revisjonsplikt) kan man bruke en valgt revisor. Valgt revisor velges på årsmøtet og går igjennom resultat- og balanseregnskapet til lokalakademiet/distriktet. Valgt revisor behøver ikke statsautorisering. 

Hva i regnskapet gir mva-kompensasjon?

Alle driftsutgifter. Vi søker etter forenklet modell der summen av driftsutgiftene legges ved uavhengig momssats eller type driftsutgifter. FAL søker på vegne av hele organisasjonen, med en søknad per akademi og per distrikt. 

Se alle

Finner du ikke svar?

Kontakt oss gjerne, eller søk gjennom nettsiden vår.


post@folkeakademiet.no