Om folkeakademiet

Folkeakademiet er en nasjonal organisasjon med historie tilbake til 1885. Vi har lokale lag over hele landet som er tilknyttet en distriktsorganisasjon.

«Kunnskap og kultur der du bur» er vårt slagord.
«Visst virker kunnskap og kultur» er vårt verktøy.

Et Folkeakademi skaper engasjement gjennom å arrangere foredrag, debatter, kulturarrangementer og turnévirksomhet. Det er imidlertid ingen begrensinger for type arrangement, så lenge disse understøtter formålet til Folkeakademiet.

Som Folkeakademi vil man få støtte fra nasjonalt nivå, i tillegg til at man kan søke støtte fra kommune, fylkeskommune, stiftelser, og liknende. I tillegg finnes det støtteordninger for prosjekter som viderefører Folkeakademiets målsettinger.

➡︎ Har du lyst til å arrangere noe flott og meningsfullt?
➡︎ Har du lyst til å skape møteplasser?
➡︎ Har du lyst til å bidra i nærmiljøet?

Hvis du sitter inne med en idé som du mener lokalsamfunnet ditt vil ha nytte av, kan du kontakte ditt lokale folkeakademi , eller starte ditt eget folkeakademi.

Sammen kan dere skape mening, mangfold og glede

– der dere bor!

Finn ditt distrikt / folkeakademi

Ofte stilte spørsmål

Om oss

Hvilke rutiner har vi ved deling av personinfo?
Hva er et folkeakademi?

Les mer om hva et folkeakademi er her.

Se alle