Personvern

Folkeakademiets Landsforbund 
Personvernerklæring  

Personvern er viktig for oss og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.  

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer, ansatte og andre vi jobber med. Opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven. 

Folkeakademiets Landsforbund (FAL) eier og drifter folkeakademiet.no, og administrerer medlemsordningen Zubarus. Vi er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger («behandlingsansvarlig») når du besøker vårt nettsted eller benytter deg av våre tjenester. 

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan rettes til post@folkeakademiet.no   

1. Medlemskap og medlemsordningen Zubarus

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn og e-post adresse gjennom Zubarus. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon til medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til hvert enkelt område man tillater at organisasjonen bruker personopplysninger til, deriblant medlemsblad, nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer. Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger.   

Alle opplysningene blir registret i medlemsordningen Zubarus. I tillegg til egen avtale mellom oss (FAL) og Zubarus, må medlemmer selv godkjenne lagringen av informasjon når de registrerer seg som medlem i Zubarus.  

2. Kulturmenyen og utøvere

Fra utøvere innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-post adresse gjennom nettsiden. Disse opplysningene er grunnlag for å kunne ligge i Kulturmenyen og for at brukere kan ta kontakt. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon slik at vi kan komme i kontakt med og gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet i Kulturmenyen. Når man melder seg inn i Kulturmenyen samtykker man til hvert enkelt område man tillater at organisasjonen bruker personopplysninger til. Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger.  

3. E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.  

4. Bruk av informasjonskapsler (cookies

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren.  

5. Påmelding arrangementer 

I tilknytning til arrangementer der FAL står som ansvarlig, samler vi noen ganger inn informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement.

6. Formålet med behandlingen og hvilke opplysninger vi behandler 

Formålet er å kunne gi våre medlemmer, ansatte og samarbeidspartnere tilgang til de tjenester de behøver. Utfyllende informasjon gjeldende medlemmer ligger i Zubarus og informasjon fra oss. Utfyllende informasjon gjeldene ansatte ligger i egen samtykkeerklæring.  

7. Bruk av databehandlere 

FAL inngår databehandleravtale med alle som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi overfører ikke personopplysninger til land utenfor EU/EØS. 

8. Lagringstid og sletterutiner 

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har, for eksempel etter regnskapslovgivningen.  

9. Endringer i personvernerklæringen 

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på nettsiden 14 dager før de iverksettes. 

10. Rettigheter 

Du har rett til innsyn i opplysninger som blir lagret om deg og du kan kreve retting av feilaktige eller ufullstendige opplysninger. Du kan også begjære opplysninger om deg selv slettet. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.no). 

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til post@folkeakademiet.no eller eventuelt per post til Folkeakademiets Landsforbund. Tøyengata 26, 0190 Oslo.