Kunnskap og kultur der du bor


Folkeakademiet er en frivillig organisasjon som fremmer bevissthet og kunnskap om hvordan og hvorfor demokratisk praksis danner grunnlaget for ytringsfrihet, frihet til å velge, og menneskerettigheter. Derfor jobber vi med å øke forståelsen for verdien av mangfold i samfunnet, sikre respekt for menneskeverd og likeverd, og ivareta de demokratiske verdiene.

127 lokale folkeakademier

3500 arrangement

250 000 publikummere

830 turneprogram

Om oss >

Finn artist eller foredragsholder