Om VIKEN-regionen

Kunnskap og kultur der du bor
FA Viken er en region i den landsdekkende organisasjonen Folkeakademiet.
Folkeakademiet Viken dekker områdene Oslo, gamle Akershus og gamle Østfold, og er støttespiller for ni aktive lokalakademier. Virksomheten bygger på frivillighet og er en demokratisk organisasjon med medlemmer og tillitsvalgte.
Akademiene tilbyr mangeforskjellige aktiviteter knyttet til lokale behov for kunnskap og kultur.
Rammen om aktivitetene er Folkeakademiets landsforbunds målområder:

  • Omsorg og respekt for alt liv
  • Likeverd, vennskap og gjensidig tillit mellom mennesker
  • FN-erklæringen om menneskerettighetene

Sammen med de andre regionene i Folkeakademiet, arbeider Viken for et inkluderende samfunn med plass til alle, med gode kulturtilbud til alle, med å utvikle møtesteder for dialog og meningsbryting.