Nominer Årets Folkeakademi – Frist 13. mai

Det er utrolig mye flott innsats som gjøres land og strand rundt i våre folkeakademier – og vi ønsker å markere dette med prisen Årets Folkeakademi. Kommer du på et akademi som har gjort en ekstra spesiell innsats gjennom pandemien? Da er det fortsatt mulig å nominere!

Prisen Årets Folkeakademi gis til et folkeakademi som har bidratt til å gjøre samfunnet bedre, som gjennom frivillig arbeid har bidratt til å skape trivsel, livskvalitet, engasjement og gode kulturopplevelser. Målet med prisen er å stimulere til innsats, påskjønne godt frivillig arbeid og synliggjøre gode forbilder.

Årets Folkeakademi må oppfylle minst to av følgende kriterier. Det må ha:

  • Bemerket seg ved å fremme folkeopplysning og samfunnsengasjement gjennom aktiviteter, prosjekter eller arrangementer.
  • Gjort seg bemerket med aktivitet innen Folkeakademiets satsingsområder.
  • Klart å synliggjøre Folkeakademiets arbeid og resultater.
  • Brukt kultur og folkeopplysning for å fremme folkehelse, likestilling, toleranse og internasjonal forståelse.
  • Utviklet folkeakademiet ved å tenke i nye baner.
  • Samarbeidet og etablert nettverk med organisasjoner og enkeltpersoner.
  • Oppnådd gode resultater innen medlemsverving.

 
Folkeakademier, medlemmer og andre kan foreslå kandidater til «Årets Folkeakademi». Distriktsakademier kan også foreslås.

Frist for innsending til sekretariatet (post@folkeakademiet.no): 13. mai 2022

Innkomne forslag vurderes av landsstyret.

I tillegg til heder og ære mottar prisvinneren diplom og en sjekk pålydende 15.000 kroner.