Årsmøter under korona

Det er sesongen for årsmøter i Folkeakademiet. Samtidig er det farlige tider på grunn av det muterte koronaviruset, som i skrivende stund (26.1.21) har forårsaket 25 helt eller delvis stengte kommuner.

Med unntak av disse kommunene, som må avholde årsmøtet digitalt, kan lokallagene selv velge formen på møtet: fysisk, som en videokonferanse eller per e-post. Hvis det er snakk om fysiske møter må det sørges for at dette er innenfor de nasjonale og kommunale smittevernreglene.

Les her for oversikt over retningslinjene:
https://www.helsenorge.no/koronavirus/oversikt-over-regler-og-anbefalinger/

Regjeringens nettside om koronasituasjonen og siste tiltak:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Ved skriftlige avstemminger som f.eks. gjennom e-post eller liknende, så bør dere ha tenkt ut på forhånd hvem som skal være tellekorps. Dette kan f.eks. ikke være styret, da de vil være inhabile hvis de står på valg. Medlemmer fra styre eller valgkomite, som ikke står på valg, kan f.eks. være tellekorps. Tellekorps er viktig slik at dere vet både hvor mange delegater/stemmeberettigede det er i årsmøtet, og at man får telt opp riktig antall stemmer i forhold til avstemmingen. Som sagt: Dette er ved skriftlige valg. Hvis dere har avstemming ved håndsopprekking og f.eks. har videokonferanse, så blir ikke det så avgjørende.

Vi har vært så heldige å få låne to videoer fra Lina Bjelland Myrvoll i Norsk Revmatikerforbund, som forklarer hvordan man ganske enkelt kan opprette et valgskjema i Google…

…og i videoen under forklarer Lina hvordan man kan benytte verktøyene Zoom og Teams for å avholde videokonferanse:

Hvis dere trenger hjelp til å avklare hvordan dere bør avholde årsmøtet, kan dere ta kontakt med deres daglige leder i distriktet (https://folkeakademiet.no/kontakt/). De daglige lederne kan igjen diskutere dette med Folkeakademiet sentralt hvis det trengs. 

Her finner dere retningslinjer og vedtekter for Folkeakademiet (se avsnittet «For medlemmer»): https://folkeakademiet.no/for-frivillige/

Lykke til med årsmøtene!