Distriktet Hordaland

Folkeakademier er lokallag som jobber for å skape kulturarrangementer der de bor.

Vil du engasjere deg i et lokalt folkeakademi?
Ta kontakt direkte med lokallaget, eller prat med daglig leder i distriktet.

Melding fra Distriktet Hordaland

Innkalling til årsmøte i Folkeakademiet Hordaland

Laurdag 23. Mars 2019

Grand Hotel Terminus

Kl. 10 – 14
Program for dagen

Kl. 09.30         Kaffi & Rundstykke

Kl. 10.00         Kunstnarisk innslag

Kl. 10.15          Vegen mot Vestland ved Marianne Ose Askvik

Kl. 11.00         Generalsekretær i Folkeakademienes Landsforbund Pål Djuve

Kl. 11.45          Kaffipause med frukt

Kl. 12.15          Det formelle Årsmøtet

Kl. 13.30         Lunsj i restauranten

Kl. 18.00         Teaterframsyninga «Heim 2» på Hordaland Teater.

Hotell og teater:

Dei som ynskjer overnatting må tinga dette sjølv på tlf. 55 21 25 00 eller sende e-post til booking@grandterminus.no og bruk bestillingskode 4224674. Enkeltrom 900,- Dobbeltrom 1100,- båe er inkludert frukost. Teaterbilletter tingast ved påmelding og påmeldinga må då vere oss i hende 20. februar. Billettpris er 290,- (ordinær pris kr. 450).

Kven kan delta?
Vi ynskjer alle deltakarar velkomne til årsmøtet, men berre éin representant kan ha røysterett per lokalakademi og per kollektive medlem.  Styremedlemmer har møtetale- og stemmerett. Styremedlemmer har ikkje stemmerett i saker dei sjølve har ansvar for, og som presenteres for avstemming på årsmøtet. Bedrifter og personlege medlemmer har møte tale og forslagsrett. Styret rår at utsendingar ut over dette skal få status som observatørar med tale- og framleggsrett.

Påmelding

Meld deg på til hordaland@folkeakademiet.no. Gi beskjed om du ynsker teaterbillett (kan ikkje refunderast). Frist for påmelding er fredag 1. mars eller 20. februar for dei som ynskjer teaterbillett. Sakspapir vert sendt ut til alle påmeldte etter fristen.

Varmt velkomen!

Sist oppdatert: januar 14, 2020
Sist oppdatert: mars 31, 2019

Finn mer informasjon i mappen til distriktet

Her kan du finne informasjon om program i distriktet, styremøter og turné

Til mappen

Spørsmål?

Vil du engasjere deg i et lokallag, eller starte ditt eget? Vi svarer på alle spørsmål du har!

hordaland@folkeakademiet.no

Distriktsledelse


Daglig leder

Kathrine Bauck

5018 Bergen

Tlf: 416 06 507

hordaland@folkeakademiet.no


Kontortid

Man-tors

09.00-15.00


Styret

Leder: Eivind Helland

ei-he2@online.no