Distriktet Viken

Folkeakademier er lokallag som jobber for å skape kulturarrangementer der de bor.

Vil du engasjere deg i et lokalt folkeakademi?
Ta kontakt direkte med lokallaget, eller prat med daglig leder i distriktet.

Her finner du program og annen informasjon fra Viken

 

Melding fra Distriktet Viken

Kunnskap og kultur der du bor
FA Viken er en region i den landsdekkende organisasjonen Folkeakademiet.
Folkeakademiet Viken dekker områdene Oslo, gamle Akershus og gamle Østfold, og er støttespiller for ni aktive lokalakademier. Virksomheten bygger på frivillighet og er en demokratisk organisasjon med medlemmer og tillitsvalgte.
Akademiene tilbyr mangeforskjellige aktiviteter knyttet til lokale behov for kunnskap og kultur.
Rammen om aktivitetene er Folkeakademiets landsforbunds målområder:

  • Omsorg og respekt for alt liv
  • Likeverd, vennskap og gjensidig tillit mellom mennesker
  • FN-erklæringen om menneskerettighetene

Sammen med de andre regionene i Folkeakademiet, arbeider Viken for et inkluderende samfunn med plass til alle, med gode kulturtilbud til alle, med å utvikle møtesteder for dialog og meningsbryting.

Sist oppdatert: juni 19, 2022

Finn mer informasjon i mappen til distriktet

Her kan du finne informasjon om program i distriktet, styremøter og turné

Til mappen

Spørsmål?

Vil du engasjere deg i et lokallag, eller starte ditt eget? Vi svarer på alle spørsmål du har!

viken@folkeakademiet.no

Distriktsledelse


Distriktskoordinator

Prosjektrådgiver utvikling (kontaktperson): Hanna Sønsteby

Tlf: 47902434

viken@folkeakademiet.no


Kontortid

Onsdag

09-16


Styret

Leder: Ellen Stavlund


Styremedlemmer:

Mona Majgaard (nestleder)

Torger Jacobsen

Anita Strømkvist

Ann Elisabeth Englund

Anne Langaard Jensen (1. vara)

Ali Kuluman (2. vara)

Marit Larald Brenna (3. vara)