Frivillighetens år 2022 – søk om penger mellom 1. og 15. juni 2022

Ønsker du støtte til å markere Vår Dag under Frivillighetens år 2022? Sparebankstiftelsen DNB støtter VÅR DAG-kampanjen og kan gi opp til kroner 25 000 for lokale arrangementer.

Dette er det dere lokalt som kan søke på – ikke Folkeakademiet sentralt.

Folkeakademiet ser begeistret fram til Frivillighetsåret 2022! Vi har valgt 24. oktober som Vår Dag. 24. oktober er Folkeakademiets bursdag og sammenfaller med FN-dagen. Dere står fritt til å velge hva slags aktivitet dere ønsker å ha – og kan feire FN-dagen hvis dere pleier det. Det viktigste er at vi er synlige og viser bredden i våre aktiviteter på Vår Dag!

Søk støtte til VÅR DAG-arrangement

I videoen under er det en grei og grundig forklaring på hva dere trenger å gjøre for å søke på disse midlene.

  • “Vår Dag” kan markeres i dagene før, hvis det er mer praktisk gjennomførbart.
  • Må ha hovedvekt på barn og unge for å få støtte
  • Kan gjøres som en del av markering av FN-dagen, eller kan være enkeltstående arrangement.

1. – 15. juni er søknadsperioden for september – desember

Her lenke til søknadssportalen for å søke om disse midlene. Lykke til!