Nøkkelen

Nøkkelen er Folkeakademiets medlemsblad. Nøkkelen belyser aktuelle samfunns- og kulturelaterte saker og formidler kunnskap, historie og kulturens betydning i samfunnet. Bladet inneholder nyheter, fagsaker, portrettintervjuer og presentasjoner av foredragsholdere og artister. Bladet gjenspeiler også aktuelt organisasjonstoff fra Folkeakademiet.

Nøkkelen 2/2022

Nøkkelen 1/2022

Nøkkelen 2/2021

Nøkkelen 1/2021