NOMINER KANDIDATER TIL ÅRETS FOLKEAKADEMI OG ÅRETS FOLKEAKADEMIST INNEN 1. MAI

Folkeakademienes Landsforbund (Folkeakademiet) ønsker å stimulere til vekst hva angår antall lokalakademier, aktiviteter, medlemmer og publikummere. Våre frivillige ildsjeler representert gjennom lokalakademier og enkeltmedlemmer er fundamentet for å fremme og å skape vekst i Folkeakademiet.

Vi nærmer oss nå et nytt landsmøte som vil finne sted på Bryne den 14. – 16. juni 2024. På landsmøtet ønsker vi å hedre de som blir Årets folkeakademi og Årets folkeakademist. Dette er kandidater som har utmerket seg og som samtidig fremstår som gode eksempler for Folkeakademiet. Grunnlaget for å velge prisvinnere er innspill på verdige kandidater.

Statuttene kan lese her: Årets folkeakademi og Årets folkeakademist.
Innspill på kandidater må begrunnes i tråd med statuttene. Vi oppfordrer til å lese kriteriene, utarbeide en god begrunnelse og gjerne konkretisere med eksempler.

Innspill til kandidater sendes på e-post til post@folkeakademiet.no. Tidsfristen er 1. mai 2024.

Lykke til med å identifisere kandidater.