Nominer kandidater til Nøkkelprisen – Frist 13. mai!

Hvem blir årets folkeakademist?

Denne flotte nøkkelen vil bli overrekket til Årets Folkeakademist på Landsmøtet 2022.

Folkeakademiet har mange frivillige som gjør en ekstraordinær innsats for nærmiljøet og organisasjonen. Vi søker likevel etter én verdig vinner av “Nøkkelprisen” som vil bli delt ut på årets Landsmøte i Bergen i juni. Vet du om noen i Folkeakademiet som fortjener en ekstra påskjønnelse? Ikke nøl med å nominere!

Frist for nominering av årets folkeakademist er 13. mai. Medlemmer i Folkeakademiet og de enkelte lokalakademiene kan foreslå kandidater til Nøkkelprisen.

Nominasjonen sendes til liv@folkeakademiet.no innen 13. mai 2022.

BAKGRUNN:

Folkeakademiets Nøkkelpris deles ut for å anerkjenne den betydelige innsatsen den enkelte frivillige i Folkeakademiet gjør i sitt lokalsamfunn. Prisen er en håndsmidd Nøkkel laget av innsatte på Ila landsfengsel og deles ut til en frivillig som har lagt ned en betydelig innsats for Folkeakademiet.

Folkeakademiet har en nøkkel som logo. Vedkommende som får prisen er en nøkkelperson, en døråpner som har utrettet noe vesentlig.  En døråpner innebærer at døren i utgangspunktet er stengt. Den som har nøkkelen kan åpne døren til et rom som andre ikke har tilgang til, kjenner eller vet hvordan de skal komme inn i.

En ambassadør er en døråpner, en borgermester har ofte en nøkkel i sitt kjede. Vår frivillige nøkkelperson er både ambassadør, borgermester og veiviser inn i et immaterielt sosialt og kulturelt landskap. Vårt demokrati strever med å utvikle, utforme og sette ord på borgerens og samfunnets utvidede rolle. Folkeakademiet vil med denne prisen sette lys på dette arbeidet.

STATUTTER FOR FOLKEAKADEMIETS NØKKELPRIS

§ 1

Nøkkelprisen er ment å anerkjenne frivillige i Folkeakademiet for sin frivillige innsats som har bidratt til å gjøre samfunnet bedre. Som gjennom sine ideer og sitt pågangsmot har bidratt til bedre trivsel og livskvalitet for andre og medvirket til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn. Målet er blant annet å stimulere til fortsatt innsats, påskjønne godt frivillig arbeid og synliggjøre gode forbilder.

§ 2

Nøkkelprisen deles ut for innsats over et lengre tidsrom. Nøkkelprisen deles ut til en enkeltperson som har utmerket seg på ett eller flere av følgende områder:

– har gitt vesentlige bidrag til å fremme folkeopplysning, demokratibygging og et integrert lokalsamfunn gjennom aktiviteter, prosjekter eller arrangementer

– har skapt økt engasjement og interesse for aktuelle samfunnsspørsmål lokalt, og dermed bidratt til samfunnsdebatten

– har utviklet samarbeid og nye nettverk med organisasjoner og enkeltpersoner, og dermed økt aktiviteten i Folkeakademiet lokalt

– har skapt nytenkning og utvikling innen Folkeakademiets satsingsområder

§ 3

Medlemmer i Folkeakademiet og de enkelte lokalakademiene kan foreslå kandidater til Nøkkelprisen. Innkomne forslag vurderes av landsstyret. Vedtak gjøres med alminnelig flertall.

§ 4

I tillegg til heder og ære skal prisvinneren motta en pris som synlig.

§ 5

Endring av statuttene vedtas av landsstyret.