Hva er gjeldende regler ved opprettelse av nye lokalakademier? Formelt og økonomisk.

Se Ressursportal > Hjelpedokumenter > Start et folkeakademi.