Hva i regnskapet gir momskompensasjon?

Alle driftsutgifter. Vi søker etter forenklet modell der summen av driftsutgiftene legges ved uavhengig momssats eller type driftsutgifter. Folkeakademiet søker på vegne av hele organisasjonen, med en søknad per akademi og per distrikt.