Hva skjer hvis arrangementet avlyses?

Dette er avhengig av årsaken til avlysningen. Det er imidlertid viktig å gi alle som bør vite det, informasjon så raskt som mulig. Det er også klokt å ha dette med i en kontrakt med en utøver, slik at avregning av honorar er gjort i forkant.