Hvordan betaler jeg for medlemskapet?  

Du blir tilsendt en årlig faktura basert på når du meldte deg inn. Så du betaler for ett år av gangen, forskuddsvis.