Hvordan finner jeg andre som kan bli med i folkeakademiet?

Ofte rekrutterer en venner og bekjente – andre med samme interesser, og fordele arbeidet mellom seg.

Du kan også søke etter andre på frivillig.no, eller i ditt lokalmiljø. Se Ressursportal >Hjelpedokumenter > Vervearbeid.