Kan foredrag eller kurs faktureres uten mva. (moms)? 

Dette er avhengig av hvilke typer kurs/foredrag osv. Noen utøvere er ikke momspliktige og krever derfor ikke dette, mens andre må legge på mva.

Snakk direkte med utøver.