Må jeg bidra med noe som medlem?

I Folkeakademiet skiller vi mellom frivillige og støttemedlemmer. Du kan være styremedlem og også være med å arrangere aktiviteter. I tillegg kan du være et støttemedlem som kun bidrar med økonomisk støtte gjennom medlemskap og/eller benytter deg av tilbud i regi av Folkeakademiet.