Må jeg bidra med noe som medlem?

I Folkeakademiet skiller vi mellom tillitsvalgte og støttemedlemmer. Du kan være styremedlem og være med å arrangere aktiviteter, men du kan også være støttemedlem som kun bidrar med økonomisk støtte ved å kjøpe medlemskap.