Må man ha organisasjonsnummer for å få momskompensasjon?

Ja.

Fra og med 2018 er det et krav om at alle organisasjoner som søker om momskompensasjon må ha organisasjonsnummer for å være søknadsberettiget.