Må man ha organisasjonsnummer for å få mva-kompensasjon?

Ja.

Fra og med 2018 er det et krav om at alle organisasjoner som søker om mva-kompensasjon må ha organisasjonsnummer for å være søknadsberettiget.