Må regnskapene ha revisorgodkjenning?

Ja.

For lokale folkeakademier og distrikter med driftsutgifter under 5 millioner (eller som ikke søker om offentlige tilskudd med revisjonsplikt) kan man bruke en valgt revisor. Valgt revisor velges på årsmøtet i henhold til Folkeakademiets vedtekter. Valgt revisor behøver ikke statsautorisering. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet krever revisorgodkjenning av alle regnskaper i forbindelse med søknad om momskompensasjon.