Må regnskapene ha revisorgodkjenning?

Ja.

Lottstift krever revisorgodkjenning av alle regnskaper til søknad om momskompensasjon. For lokalakademier og distrikter med driftsutgifter under 5 millioner (eller som ikke søker om offentlige tilskudd med revisjonsplikt) kan man bruke en valgt revisor. Valgt revisor velges på årsmøtet og går igjennom resultat- og balanseregnskapet til lokalakademiet/distriktet. Valgt revisor behøver ikke statsautorisering.