Anne Ellingsen


Om kulturutøveren

Anne Ellingsen er en norsk antropolog, foredragsholder, kursleder og forfatter (dr. polit. Universitetet i Oslo) . Doktorgraden hennes ved Universitetet i Oslo drøfter globaliseringsretorikk og Rikskonsertenes multikulturelle musikkformidling. Hun driver virksomheten KulturanalyseOm aktivitetene som tilbys:

«Odd Nansen – nasjonens samvittighet»

Et foredrag basert på Anne Ellingsens biografi om humanisten og arkitekten Odd Nansen, utgitt på forlaget Historie & Kultur høsten 2015.

Etter Fridtjof Nansens død i 1930 manglet det en ildsjel med autoritet, som kunne hjelpe Europas flyktninger. Sønnen Odd tok på seg denne rollen. Ellingsen forteller om hvordan Odd Nansen hjalp jøder som Hitler-Tyskland hadde jaget fra sine hjem. Han var med i motstandsbevegelsen, talte åpent Quisling midt imot, ble arrestert og sendt til Grini, senere Sachsenhausen.

Etter krigen var han en drivende kraft i å få Tyskland på fote ved å lede an i arbeidet for de tyske flyktningene. Med sitt livslange pionerarbeid i internasjonale hjelpeorganisasjoner ruver Odd Nansen som en betydelig aktør i vår nære historie. Han var en dyktig arkitekt, og skrev også flere bøker og kjente revyviser. Han tegnet glimrende karikaturer – hvorav flere presenteres i foredraget.

Odd Nansen tok på seg ansvaret med å bringe videre den humanitære arven fra sin far. Men hvordan var det å være nasjonalikonets sønn? Det er åpent for spørsmål fra salen. Forfatteren signerer bøker etter foredraget.

 

«Positiv tenkning»

Toppidrettsutøvere og kunstnere som skal presentere på en scene tenker positivt for å nå sine mål. Men også andre kan dra nytte av «positiv tenkning». Foredraget beskriver hva som kjennetegner en slik tankeprosess. Positiv tenkning skaper mestringsfølelse og en opplevelse av å ha det bra. Eller i det minste av å leve meningsfylt. Dette gjør det til grunnlaget for god helse.

Foredraget gir nyttige tips om hvordan du kan bruke positiv tenkning i din hverdag, til beste for deg selv og dine medmennesker.

 

«Hva er verdensmusikk?»

Svært mange har et forhold til musikk, og musikk vekker følelser ikke bare i den enkelte, men også i samfunnsdebatten. Hvorfor har det vært så mye diskusjon rundt denne musikken? Antropologen Anne Ellingsen forteller om hva hun fant ut da hun undersøkte norsk musikkliv for sin doktorgrad om Verdensmusikk for noen år tilbake, og hva som har skjedd på området siden. Hva er egentlig Verdensmusikk? Bør staten forsøke å lage etniske blandingsformer, såkalt fusion? Hvilken plass har norsk folkemusikk i verdensmusikken, og skaper verdensmusikk integrering?

Dette er noen av spørsmålene foredraget kommer inn på. Det er åpent for spørsmål fra salen.


Pris

Ta kontakt for pris

Type:

Foredrag

Målgruppe:

Eldre
Ungdom
Voksne

Passer for:

Faginnhold til konferanse
Institusjoner
Ungdomsskole / VGS