Anne Ellingsen


Om kulturutøveren

Anne Ellingsen er antropolog og forfatter og en ettertraktet foredragsholder – både i inn- og utland. Hun har doktorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo. Med sin bakgrunn som journalist, formidler hun på en levende og engasjert måte.

Biografien hennes om Odd Nansen har fått mye medieoppmerksomhet. Du kan høre henne fortelle om Nansen i NRKs podcast her

Ellingsens bok om Cosmopolite musikkscene i Oslo kom ut i 2017. Boka ble nummer 1 på Tronsmos 10 på topp-liste, se herOm aktivitetene som tilbys:

Foredrag: “Finnmark i flammer – hvorfor skrive for barn?”, “Positiv tenkning”, “Kunsten å være pårørende”, “Odd Nansen – nasjonens samvittighet”. Foredrag kan også skreddersys.

Finnmark i flammer – hvorfor skrive for barn?

I 2019 var det 75 år siden befrielsen av Finnmark. En hel landsdel var utslettet. Dette fikk meg til å grave i min egen familiebakgrunn. Resultatet er barneboka “Karis krig. Ti år og flyktning i eget land. Kari Wulffs historie” (Ford forlag våren 2020). Her kan du høre om den dramatiske historien til Kari fra Hammerfest og det hun opplevde på den farefulle reisen langs kysten under krigen, og om mottakelsen på Østlandet der flyktningene ble bosatt. Hvorfor er det så viktig å fortelle slike historier til barn? Foredraget vil vise noen av de flotte illustrasjonene i boka.

Positiv tenkning

Alle kan dra nytte av “positiv tenkning”. Foredraget beskriver hva som kjennetegner en slik tankeprosess. Positiv tenkning skaper mestringsfølelse og en opplevelse av å ha det bra. Eller i det minste av å leve meningsfylt. Dette gjør det til grunnlaget for god helse.

Her får du nyttige tips om hvordan du kan bruke positiv tenkning i din hverdag, til beste for deg selv og dine medmennesker.

Kunsten å være pårørende

Å være pårørende til en som er syk eller som sliter med andre livsproblemer, er krevende. Ofte er det en følelsesmessig belastning. Dessuten kan møter med hjelpeapparatet og den praktiske hverdagen by på utfordringer. Foredraget tar sikte på å styrke den som står i en utfordrende pårørenderolle.

Odd Nansen – nasjonens samvittighet

Et foredrag basert på min biografi om humanisten og arkitekten Odd Nansen, utgitt på forlaget Historie & Kultur høsten 2015.

Etter Fridtjof Nansens død i 1930 manglet det en ildsjel med autoritet, som kunne hjelpe Europas flyktninger. Sønnen Odd tok på seg denne rollen. Odd Nansen hjalp jøder som Hitler-Tyskland hadde jaget fra sine hjem. Han var med i motstandsbevegelsen, talte åpent Quisling midt imot, ble arrestert og sendt til Grini, senere Sachsenhausen.

Etter krigen var han en drivende kraft i å få Tyskland på fote ved å lede an i arbeidet for de tyske flyktningene. Med sitt livslange pionerarbeid i internasjonale hjelpeorganisasjoner ruver Odd Nansen som en betydelig aktør i vår nære historie. Han var en dyktig arkitekt, og skrev også flere bøker og kjente revyviser. Han tegnet glimrende karikaturer – hvorav flere presenteres i foredraget.

Odd Nansen tok på seg ansvaret med å bringe videre den humanitære arven fra sin far. Men hvordan var det å være nasjonalikonets sønn? Forfatteren signerer bøker etter foredraget.

På alle foredragene er det åpent for spørsmål fra salen.


Pris

Kontakt Anne Ellingsen for pris

Type:

Foredrag

Målgruppe:

Eldre
Ungdom
Voksne

Passer for:

Faginnhold til konferanse
Institusjoner
Ungdomsskole / VGS