Anne Ellingsen


Om kulturutøveren

Anne Ellingsen er antropolog og forfatter og en ettertraktet foredragsholder – både i inn- og utland. Hun har doktorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo. Med sin bakgrunn som journalist, formidler hun på en levende og engasjert måte.

Biografien hennes om Odd Nansen har fått mye medieoppmerksomhet. Du kan høre henne fortelle om Nansen i NRKs podcast her

Ellingsens bok om Cosmopolite musikkscene i Oslo kom ut i 2017. Boka ble nummer 1 på Tronsmos 10 på topp-liste, se herOm aktivitetene som tilbys:

Foredrag: “Positiv tenkning”, “Kunsten å være pårørende”, “Odd Nansen – nasjonens samvittighet”, “Cosmopolite – historien om en suksess”. Foredrag kan også skreddersys.

Positiv tenkning

Alle kan dra nytte av “positiv tenkning”. Foredraget beskriver hva som kjennetegner en slik tankeprosess. Positiv tenkning skaper mestringsfølelse og en opplevelse av å ha det bra. Eller i det minste av å leve meningsfylt. Dette gjør det til grunnlaget for god helse.

Her får du nyttige tips om hvordan du kan bruke positiv tenkning i din hverdag, til beste for deg selv og dine medmennesker.

Kunsten å være pårørende

Å være pårørende til en som er syk eller som sliter med andre livsproblemer, er krevende. Ofte er det en følelsesmessig belastning. Dessuten kan møter med hjelpeapparatet og den praktiske hverdagen by på utfordringer. Foredraget tar sikte på å styrke den som står i en utfordrende pårørenderolle.

Odd Nansen – nasjonens samvittighet

Et foredrag basert på Anne Ellingsens biografi om humanisten og arkitekten Odd Nansen, utgitt på forlaget Historie & Kultur høsten 2015.

Etter Fridtjof Nansens død i 1930 manglet det en ildsjel med autoritet, som kunne hjelpe Europas flyktninger. Sønnen Odd tok på seg denne rollen. Ellingsen forteller om hvordan Odd Nansen hjalp jøder som Hitler-Tyskland hadde jaget fra sine hjem. Han var med i motstandsbevegelsen, talte åpent Quisling midt imot, ble arrestert og sendt til Grini, senere Sachsenhausen.

Etter krigen var han en drivende kraft i å få Tyskland på fote ved å lede an i arbeidet for de tyske flyktningene. Med sitt livslange pionerarbeid i internasjonale hjelpeorganisasjoner ruver Odd Nansen som en betydelig aktør i vår nære historie. Han var en dyktig arkitekt, og skrev også flere bøker og kjente revyviser. Han tegnet glimrende karikaturer – hvorav flere presenteres i foredraget.

Odd Nansen tok på seg ansvaret med å bringe videre den humanitære arven fra sin far. Men hvordan var det å være nasjonalikonets sønn? Forfatteren signerer bøker etter foredraget.

Cosmopolite scene – historien om en suksess.

Cosmopolite Scene ble grunnlagt i Oslo av den marokkanske innvandreren Miloud Guiderk, født i 1947. Guiderk er i dag en bauta i norsk musikkliv. Allerede i 1975 etablerte han Emma Jazz i en gymsal på Emma Hjorts Hjem i Bærum. I 1992 startet han klubben Cosmopolite,  i dag en unik musikalsk oase i Oslo. Klubben holder til i de erværdige lokalene til Soria Moria på Torshov og er en av Nordens fremste scener for jazz og verdensmusikk.

I foredraget forteller Ellingsen om den til tider tornefulle ferden fram til dagens Cosmopolite. Stikkord er sterkt engasjement, dugnadsånd – og evnen til å tilby rikdom i form av grenseløse opplevelser.

Forfatteren signerer bøker etter foredraget.

På alle foredragene er det åpent for spørsmål fra salen.


Pris

Kontakt Anne Ellingsen for pris

Type:

Foredrag

Målgruppe:

Eldre
Ungdom
Voksne

Passer for:

Faginnhold til konferanse
Institusjoner
Ungdomsskole / VGS