Audun Aas


Om kulturutøveren

Jeg er anestesilege og arbeider nå deltid på Smerteseksjonen ved Sykehuset Østfold. Høsten 2018 ga jeg ut “Smerteboken – fra vondt til bedre” på Dreyers Forlag, Oslo. Boken oppsummerer moderne kunnskap om smerte som fenomen og ulike smertetilstander, inkludert behandlingsmuligheter. Den tar også opp smertehistorie, genetikk, psykologi, kjønnsforskjeller, placebofenomenet og smerte i ulike aldersgrupper. Forskningen avdekker stadig nye og overraskende sammenhenger, ofte på tvers av det man tidligere trodde, men det meste av denne nye kunnskapen er ikke alminnelig kjent. Et stykke på vei gjelder dette også leger og annet helsepersonell. Kulturrådet har gjort vedtak om innkjøp av boken til norske biblioteker.Om aktivitetene som tilbys:

Jeg kan tilby foredrag i folkeakademier, eldresentere og andre fora om fenomenet smerte. Jeg har erfaring som foreleser for fagfolk og pasienter (tidligere og nåværende arbeidsplass) og et allment publikum. Se info. om Foredrag i NRK her.

Jeg tilpasser gjerne innhold og tittel etter ønske, men har i utgangspunktet følgende forslag:

“Smertemysteriet”

Smertesansen er både vår venn og vår fiende. For å leve opp i en farlig verden, trenger vi evnen til å kjenne at noen ting gjør vondt. Men ikke sjelden går smertesystemet i baklås, og resultatet er langvarige smerter som verken har noen klar årsak eller noen åpenbar hensikt. Norge har Europas høyeste forekomst av langvarige smertetilstander. Medikamenter virker ikke så godt som vi skulle ønske, men det finnes lys i tunnelen. Hvorfor opplever vi smerte? Hvorfor har noen av oss så mye mer vondt enn andre? Kan vi gjøre noe for å forebygge smerte? Og hva kan vi gjøre for å få det bedre?

Fenomenet smerte kan belyses fra mange synsvinkler. Noen eksempler:

Smerte og alder. Kroppen forandrer seg gjennom livet, og aldringen begynner allerede i tyveårene. Smerteforekomsten øker noe med alderen, men de aller eldste ser ut til å ha noe mindre vondt. Hva skjer i kroppen, og hvilke hensyn gjelder ved smertebehandling av godt voksne mennesker?

Effekten av ingenting. Vi er vant til å tenke på placebo som lureri, og på placeboeffekten som ren innbilning. Men placebo gir konkrete forandringer i kroppen, og må altså representere noe annet og mer enn innbilning. Hvordan kan vi utnytte placeboeffekten bedre, og kan det gjøres uten at noen blir lurt?

Smerte og kjønn. Kvinner har sterkere, hyppigere og mer langvarige smerter enn menn. Hvorfor er smertesansen kjønnsdiskriminerende?

Smerte og psykologi. Det er en vanlig oppfatning, også blant leger og annet helsepersonell, at smertetilstander ofte sitter “mellom øra”, men forskningen støtter ikke dette synet. Smertepasienter flest er helt vanlige og normale mennesker. Psykologiske forhold er likevel av stor viktighet for hvordan vi takler smerte, og om vi klarer å leve et godt liv selv om plagene er vanskelige å lindre.

En vanskelig venn. Det er umulig å tenke seg moderne smertebehandling uten morfin og andre sterke smertestillende midler. Men mange land i Vesten har dårlig kontroll med disse medikamentene. I USA dør 40.000 mennesker hvert år av medisiner som er skrevet ut lovlig av leger. I Norge er dette problemet langt mindre, og leger og myndigheter har noenlunde kontroll. Hvorfor er de sterkeste midlene også de farligste? Og hvordan kan de brukes med størst mulig nytte og lavest mulig risiko?


Kontakt for å bestille

audaas@online.no 99278790

Pris

Ta kontakt på audaas@online.no eller telefon 99 27 87 90 for avtale.

Type:

Foredrag

Målgruppe:

Eldre
Voksne

Passer for:

Faginnhold til konferanse
Institusjoner