Cecilie Arentz-Hansen


Om kulturutøveren

Cecilie Arentz-Hansen er forfatter og lege. Hun er overlege og enhetsleder ved Oslo Universitetssykehus. Arentz-Hansen har formidlet medisinsk kunnskap til fagfolk og til publikum i alle aldre. Sammen med flere har hun grunnlagt helsenettstedet lommelegen.no.

Med boken «Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed» (Cappelen Damm, 2018) har hun hentet frem historien til de første kvinnelige legene. Deres kamp for utdanning og stillinger ble frigjørende for mange, og da de nye legene slapp til ble de en ressurs for kvinner, barn og fattige. De gikk inn i store folkehelseoppgaver drevet av idealet om likeverdige helsetjenester for alle, og de underviste, forsket, debatterte og skrev. Ikke minst kjempet flere for viktige kvinnesaker slik som stemmerett. Mange av kampene ble kronet med seier, men da historiebøkene ble skrevet kom de ikke med, og så ble de glemt. Arentz-Hansen har hentet frem deres historie fordi den er viktig for å forstå hvor vi er i dag, og fordi hun ønsker å fortelle om noen visjonære og modige kvinner som gikk først.Om aktivitetene som tilbys:

Inneholdet i boka «Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed» er godt egnet som foredrag. Det kan holdes som et generelt foredrag (lengde etter ønske), eller det kan vinkles spesielt (rettet mot frigjøring/likestiling/pionerer, norgeshistorie, historie om medisin og helsevesen eller om arkivarbeid og skriveprosess). Det kan også fokuseres spesielt på en av de kvinnelige legene i boken hvis det er av interesse for oppdragsgiver (de kom fra ulike steder i landet).

Kunnskapene om de første kvinnelige legene egner seg også som samtalestoff (i panel med flere deltakere f eks knyttet til kvinnesak og likestilling), og i skoleklasser eller samlinger av hele klassetrinn (f eks knyttet til historie og historisk utvikling). Både som foredrag og i andre former er innholdet godt egnet for dialog med publikum og for felles refleksjon.


Kontakt for å bestille

cecare@online.no 45228732

Pris

Forfattersentrums minstesatser for foredrag og for skolebesøk.

Type:

Annet
Foredrag

Målgruppe:

Eldre
Ungdom
Voksne

Passer for:

Faginnhold til konferanse
Institusjoner
Ungdomsskole / VGS