Christiania kunstakademi


Om kulturutøveren

VELKOMMEN TIL CHRISTIANIA KUNSTAKADEMI

Christiania Kunstakademi tilbyr kurs i frihåndstegning, portrettegning og portrettmaling, akttegning og aktmaling. I tillegg tilbyr akademiet hel- eller deltidsstudium på dagtid.

Akademiet har kurs tilpasset alle nivåer fra nybegynneren til deg som ønsker en profesjonell karriere innen maling og tegning. Hvert kurs er bygget opp rundt en tretrinnsmodell.  Kursene gir deg en solid innføring i klassisk tegning og maleri.

Jan Cato Bøttger er skolens grunnlegger og hovedlærer. Han er utdannet billedkunstner fra Statens Kunstakademi, og har drevet kurs, kunstskoler og undervisning samt forskning og analyse av klassiske kunstverk i over 40 år. Han er blant de aller dyktigste innen sitt fag og innen akt tegning og -maleri. Han er en engasjerende lærer som har en levende interesse for den enkelte students læringsprosess.Om aktivitetene som tilbys:

Du får en solid innføring i grunnleggende ferdigheter med undervisning på et høyt faglig nivå og basiskunnskaper om ulike teknikker og metoder som er viktige byggesteiner i tegning og maleri, uansett om du arbeider figurativt eller non-figurativt.

Alle kurs tilrettelegges ut fra den enkelte deltakers nivå. Undervisningen består av fellesundervisning/korrektur, og individuell veiledning/korrektur ut fra ditt behov, ståsted og erfaring.

Vi vektlegger faglig grundighet og soliditet i en prosessorientert undervisningsform.

På akademiets hjemmeside finner du informasjon om priser og tidspunkt for kursene, og om studietilbudet vårt.


Pris

Priseksempler frihåndstegning Kurs nivå 1 kr 2350. Kurs nivå 1 og 2 kr 4200. Ønsker du ta alle de tre kursene, det vil si nivå 1, 2 og 3 er prisen 1600 kroner per kurs.

Type:

Annet

Målgruppe:

Ungdom
Voksne