Karl Sundby, Karlsvogna teater


Om kulturutøveren

Karl Sundby er utdannet skuespiller ved Statens Teaterhøgskole. Har vært tilknyttet de fleste teatre i Norge. Styreleder ved Det Åpne Teater i syv år. Startet Karlsvogna Teater i 1992. Arbeider med teater, tv, radio, film og revy. Karl Sundby er medlem av Norsk Skuespillerforbund, Norske Dramatikeres forbund, Norsk Sceneinstruktørforbund og Danse- og Teatersentrum. Han er også assosiert medlem av Dramatists Guild iNew York, USA. Karl har fått oppført 14 teaterstykker i Norge og ett i USA ved Eugene ONeil Theatre Centre i Connecticut.

Karlsvogna teater er et produksjonsselskap for teater og kunstneriske installasjoner og drives av Karl Sundby og Linda Pedersen. I sine forestillinger setter de fokus på det søkende menneske med behov for å møte sin samvittighet. I alle forestillingene møter man mennesker som ønsker å utvikle seg moralsk, mennesker som gjennom mot og ærlighet ønsker å nå frem til ansvar i frihet.Om aktivitetene som tilbys:

“Et vennlig dytt”

Tematikken er alderdom, og tanken bak er å gi målgruppen et vennlig dytt i en positiv retning. Sundby har skrevet både tekst og musikk. Forestillingen er laget i samarbeid med skuespiller og sanger Solfrid Heier.  Det er få aspekter ved alderdommen de to skuespillerne ikke er innom i løpet av den drøye timen de står på scenen. – De tar for seg problematikk knyttet til å føle seg utenfor på grunn av alder. Aldringsprosessen er ikke like enkel for alle, og det er også en del fattigdom blant de eldre. Dette er en humorforestilling som gjerne kan spilles overalt – uavhengigav størrelse på scene og navn på bygning.

“En vakker sang!”

Om Hans Nielsen Hauge av og med Karl Sundby. Tekstene er basert på historiske fakta. Hauge og meg.
Den kollektive identitet ligger i bevaring av minner. Mannen som vekket Norge. Folkeopplyser, lekpredikant og forretningsmann en stor betydning for norsk kirkeliv og demokrati. Han førte oss inn i moderniteten. Minner gir felles referanserammer og samhold om kultur og normer. En mann som setter tiltak ut i livet for de underpriviligerte, husmenn og bønder/kvinner. Å bryte med lover og regler koster ham dyrt. Han lider et martyrium. Men slik er det ofte med foreganspersoner. Hauge var en mann som satte nestekjærligheten fremfor egeninteresser. Med sanger og tekster på rim og i prosa, fører jeg oss gjennom Hauges liv fra fødsel til død. Alvor og humor side om side. “Det er lettere å skrive ti bind med filosofi, enn å benytte en grunnsetning i praksis.” Leo Tolstoj (1828-1910)

 


Pris

Kontakt Karl Sundby for pris.

Type:

Annet
Teater

Målgruppe:

Eldre
Ungdom
Voksne

Passer for:

Faginnhold til konferanse
Institusjoner
Sceneshow
Underholdning til fest