Mina Bai


Om kulturutøveren

Norsk-iransk forfatter. Mina Bai er norsk-iransk forfatter, som har vært bosatt i Oslo siden 1992. I 2014 kom hennes andre roman Skam, hvor hun tar et oppgjør med religiøs kulturell skam.Om aktivitetene som tilbys:

“Kvinne i Iran – kvinne i Norge, kulturforskjeller”

Sammenligning av to svært forskjellige kulturer, og streben etter å få seg en identitet i et virvar av gamle og nye verdier. Mina Bai snakker om hvordan det var å være kvinne i Iran og hvordan det er å være kvinne i Norge.

“Hijab- er det bare et tøystykke?”

Hijab er et komplisert fenomen med mange konnotasjoner og flere bruksområder. Dessverre i hijabdebatten i Norge reduseres dette til det enkle frie valget og det at hijab er bare et tøystykke i lik linje med andre tøy. I praksis er fenomenet mer komplisert. I foredraget snakker man om hijabens historie, politiske konnotasjoner og drøfter hvordan hijaben sees på fra flere hold, både fra hijabbrukeres side og de som er imot det.

“Integrering- en to veis vei”

Integrering er det mest brukte ordet i samtiden men hva betyr integrering? Er å få utdannelse eller jobb integrering? Eller trenger man en forståelse av samfunnet man lever i for å minske konfrontasjoner. Kan også samfunnet gjøre noe for å integrere innvandrere bedre?


Kontakt for å bestille

mina_bai@hotmail.com

Pris

Kontakt Mina Bai for priser

Type:

Foredrag

Målgruppe:

Eldre
Ungdom
Voksne

Passer for:

Faginnhold til konferanse
Institusjoner