Odd Isungset


Om kulturutøveren

Jeg er journalist og forfatter, og er særlig opptatt av ytringsfrihet. Jeg har  laget flere TV-dokumentarer og skrevet flere bøker om den mangelfulle politietterforskningen av drapsforsøket på William Nygaard i 1993. På bakgrunn av mitt arbeid ble saken gjenopptatt. Kriminalsaken er fortsatt uløst. Jeg har fått Den store journalistprisen, Fritt Ords honnør, Subjekt-prisen og SKUP-diplom for mitt journalistiske arbeid med saken. Jeg har vært redaktør for NRK Brennpunkt og Dokument 2.Om aktivitetene som tilbys:

Jeg holder foredrag og viser TV-klipp om drapsforsøket på William Nygaard i 1993.  Jeg veksler mellom å lese fra min siste bok om saken og klipp fra TV-dokumentarene jeg har laget. Jeg viser klipp fra mine reiser til Iran og Libanon, og fra mine intervju med Nygaard og Salman Rushdie. Ett av intervjuene er med en libaneser med tilknytning til Hizbollah, som er en av de siktede i saken. Jeg forteller også om den andre siktede, en tidligere iransk diplomat. Et av de store spørsmålene flere av intervjuobjektene stiller, er om frykten for å legge seg ut med Iran var grunnen til det forsiktige politiarbeidet og det svake politiske engasjementet for Rushdies og Nygaards sak.


Kontakt for å bestille

odd.isungset@gmail.com 90727531 http://

Pris

Jeg bruker satsene til Norsk forfattersentrum 4 300 + reise og diett.

Type:

Foredrag

Målgruppe:

Ungdom
Voksne

Passer for:

Faginnhold til konferanse