Tone Erlien Myrvold


Om kulturutøveren

Mitt navn er Tone Erlien Myrvold. jeg er 34 år og jeg jobber som forsker hos Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Gjennom masterprogrammet Organisasjon og ledelse har masteroppgaven min blitt til et interaktivt foredrag som jeg har kalt Valseterapi. Her bruker jeg valsens som estetisk opplevelse og samværsform som verktøy for teambuilding og lederutvikling.
Min spesialisering er relasjonsledelse og jeg har sett på hvordan dansen aktiviserer medvirkningsmekanismer og ansvarsfølelse for å yte mot et godt arbeidsmiljø. Om man mestrer samdans har man et bedre utgangspunkt for å føle eierskap til løsning på teamutfordringer og å bidra til å skape og fungere i gode team. 
Man kan finne en intensjon og livsgnist gjennom opplevelsen av å kroppslig delta og være tilstede, man kan beundre og anerkjenne andre gjennom å danse sammen. Ved å øve på dette i dans vil resultatet være trygghet i team. 
Dansen er unik i at man får øvd seg på å få respons på oppførsel der og da, man gir og tar tilbakemeldinger, man må forstå dansepartneren. I dansen blir man sett, må respondere og må være tilstede.  Om aktivitetene som tilbys:

Mitt opplegg vil vare i ca 1 -1,5 time og består av at gruppen kommer ut på golvet og gjør svært enkle øvelser som gir øyeblikkelig en opplevelse av å danse pardans-  vals til kul musikk. 
Visst du at Lift me, av Ane Brun og Sivert Høyem er i valsetakt? Valsen er enkel i form men kraftfull i samdansing og det er enkelt å sanse en opplevelse av flyt. Og vals er noe allment, alle danser vi vals i bryllup og som klinedans på fest. 
 Det er like effektfullt med ti personer som med 30 og 100 personer på golvet samtidig. Opplegget ispes både noe macarena, twist og reinlendertakt. 
Gjennom mange slike opplegg både for tenåringer, studenter og voksne har jeg sett at relasjonen man oppnår med de man danse med er viktig for oss som mennesker, for opplevelse av mestring, tilhørighet og å være deltakende sammen i et felleskap.  Samdans er både en individuell prosess og en kollektiv handling og tørr du delta i dansen så er du utstyrt med positiv relasjonsmestring som er lett å bringe videre inn i teamarbeid på arbeidsplassen. Praktisk kulturendring gjennom å danse sammen. Også er historiefortellingen viktig – å snakke sammen om hvorfor det er viktig å kunne danse, kraften av å danse sammen, se på hverandre, og hva dansen har bidratt til av fellesskap – og identitetsbygging i mange hundre år. 

Kontakt for å bestille

tone_erlien@hotmail.com 93884950 http://

Pris

10 000,- for et opplegg på 1,5 time + reise og opphold 

Om ønskelig kan det bookes med levende musikk også, da pris på 15 000 og reise og opphold for to stk.

Type:

Annet
Foredrag

Målgruppe:

Barn
Eldre
Ungdom
Voksne

Passer for:

Faginnhold til konferanse
Institusjoner
Ungdomsskole / VGS